Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) In
Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Liên hiệp các hội Khoa Học - Kỹ Thuật Việt Nam, ngày 31/1/2015 Hội TBYT VN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) tại Hà Nội. 115 Hội viên đại diên cho hơn 1000 hội viên sinh hoạt tại 69 Chi hội, Liên chi hội, Hội TBYT thành phố HCM, Hội TBYT thành phố Đà Nẵng đã tham dự Đại Hội.
Gs. TsKH. Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.
Gs. Ts. AHLĐ. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đại hội đã trao đổi, đánh giá cao những thành tích, cũng như những điểm còn tồn tại trong công tác của nhiệm kỳ II(2009-2014) và định hướng công tác nhiệm kỳ III (2015-2020).
Đại hội đã bầu BCH TƯ hội nhiệm kỳ III gồm 73 ủy viên.Gs.Ts. AHLĐ Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ y tế Phát biểu tại Đại Hội.
 Gs.Ts. AHLĐ Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các Hội viên đạt thành tích suất sắc trong giai đoạn 2009-2014.Gs.TsKH Đặng vũ Minh - Chủ tịch LHH trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội TBYT VN.

Nhóm PV Hoitbyt.vn
 
Tin mới
Tin đã đăng