Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT In
alt
Quyết định thành lập Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ TBYT

alt
Giấy phép hoạt động do Sở KH - CN Hà Nội cấp

alt
Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của ViệnTs KH Vũ Công Lập - Viện trưởng
 
 
Tin đã đăng