Đoàn công tác của Hội TBYT VN làm việc tại các tỉnh thuộc dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc" In
Từ ngày 17 đến 20 tháng 10 năm 2011, đoàn công tác của Hội TBYT VN, bao gồm lãnh đạo Hội và một số Chuyên gia về kỹ thuật TTBYT đã tới làm việc với: Đại diện lãnh đạo Sở y tế, BQLDA và Giám đốc bệnh viện ĐK các tỉnh: Sơn la, Lào Cai và Hà Giang.
Để chuẩn bị về nội dung, công tác tổ chức lớp, thống nhất hình thức hợp tác và phân công trách nhiệm giữa các bên để có thể thu được kết quả tốt nhất khi triển khai các lớp đào tạo về Khai thác, sử dụng TTBYT cho 7 tỉnh thuộc Da tai 3 tinh trên, cũng như công tác chuẩn bị để các học viên lớp Bảo dưỡng, sửa chữa TTBYT đi thực hành bảo dưỡng sửa chữa TTBYT tại 7 tỉnh từ ngày 13/10 đến 31/12/2011.

Đoàn làm việc tại tỉnh Sơn La

Đoàn làm việc tại Lào Cai


Đoàn làm việc tại tỉnh Hà Giang


Đoàn công tác trên đường đi tại Tây Bắc

Bài và ảnh: Vũ Đình Rạng
 
Tin mới
Tin đã đăng