Trang chủ Văn bản pháp quy Bộ Y tế
Bộ Y tế
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn TTBYT giai đoạn 2008-2012 PDF. In Email

QUY CHẾ

Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn trang thiết bị y tế

Bộ Y tế giai đoạn 2008 - 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT ngày     tháng    năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Đọc thêm...
 
Quyết đinh về việc thành lập Hội đồng tư vấn TTBYT giai đoạn 2008-2012 PDF. In Email

                                                QUYẾT ĐỊNH

   Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn trang thiết bị y tế giai đoạn 2008 - 2012

 

                                          BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Đọc thêm...
 
Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế PDF. In Email

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 của 3
Thành viên mới
Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT
Công ty Cổ phần Cơ nhiệt hơi nước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Hàn
Chi hội Trường Kinh tế-Kỹ thuật-Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành
Liên kết website
Ấn phẩm chuyên ngành TBYT và của hội TBYT
Các tác nhân vật lý thường dùng trong vật lý trị liệu
 
Trang thiết bị và công trình y tế
 
Nhà tài trợ
Bảng quảng cáo
Công ty TNHH&TM Việt Thái

Bảng quảng cáo
Công try TNHH TBYT Long Phương

Bảng quảng cáo
Công ty TNHH Nguyên Long

Hiện có 742 khách Trực tuyến
Bản quyền thuộc Hội thiết bị Y tế Việt Nam
Địa chỉ: Số 40 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3576 5491
Email: info@hoitbyt.vn  /  Website: www.hoitbytvn.vn